Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juni 2016 woensdag 4 november 2015

Algemene beschouwingen: ruimte voor Oostzaan

De Begroting 2016 van D66 wethouder Marco Olij werd met algemene stemmen en applaus aangenomen door de Raad. Een meer dan sluitende Begroting 2016. Geen bezuinigingen, maar aandacht voor solide gemeentefinanciën en ruimte voor investeringen in het belang van Oostzaan en de Oostzaners. Voor de volledige tekst klik hier. Solide gemeentefinanciën: D66…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 mei 2015

Siefko Julius weer raadslid en fractievoorzitter

Per 16 mei 2015 ben ik na een afwezigheid van 16 weken weer raadslid en fractievoorzitter. In 2013 werd via een open-hart operatie in het VUMC een aangeboren hartafwijking verholpen en na een intensieve en fysiek zware revalidatie bij Reade in Amsterdam van december 2014 tot mei 2015 werkt mijn hart/long-systeem nu zoals het hoort.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 maart 2015

Nieuwe fractieassistent D66 Oostzaan

Arjan Zweers is in de Raadsvergadering van 23 maart beëdigd . Hij volgde al enige tijd de vergaderingen van de fractie en van de Raad. Vanaf nu zal hij in de Commissievergaderingen ook het woord voeren namens D66 en mag hij deelnemen aan het coalitieoverleg. Wij heten Arjan dan ook van harte welkom in onze fractie en wensen…

Bekijk nieuwsbericht

Hondenbeleid eindelijk geregeld in Oostzaan

De gemeente is er voor al haar bewoners. Onze eerste gedachte daarbij is dat we er voor de mensen zijn. D66 is zich er van bewust dat wij ook een taak hebben in het behouden en verbeteren van onze leefomgeving. Mensen hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van dieren. "De gemeente is zelfs verantwoordelijk voor de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 februari 2015 woensdag 19 november 2014 maandag 3 november 2014

Bijdrage D66 Oostzaan aan begrotingsbehandeling

Allereerst wil D66 het College van B&W, de directie, het ambtelijk apparaat en de raadsgriffie van harte bedanken voor de getoonde inzet en de goede samenwerking in 2014 en het vele werk dat is verzet rondom de Begroting 2015. De waardering voor de goede samenwerking geldt  uiteraard ook voor de coalitiepartners VVD en GroenLinks, maar…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 oktober 2014 maandag 1 september 2014
Wethouder Olij biedt begroting aan

Wethouder Olij biedt begroting aan

Een week na Prinsjesdag heeft D66 wethouder financiën Olij de begroting van Oostzaan aangeboden aan de gemeenteraad. Bij ongewijzigd beleid zou de gemeente in 2018 een tekort van één miljoen euro hebben. Dit komt door een opstapeling van een al niet sluitende begroting voor 2015, 2016 en 2018 na de vorige bezuinigingsronde, opgeteld met ongeveer…

Bekijk nieuwsbericht