Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 maart 2020

Zorgen over Oostzaans bestuur

De kwaliteit van het openbaar bestuur in Oostzaan baart de fractie van D66 Oostzaan in toenemende mate zorgen. Naar de mening van de fractie van D66 is dringend aandacht vereist voor de bestuurscultuur en de bestuurskracht in Oostzaan. De ontwikkelingen in de afgelopen maanden zijn niet in lijn met een open en transparant openbaar bestuur zoals D66 dat voor ogen heeft. Wij hebben onze opmerkingen en zorgen over de bestuurscultuur en de bestuurskracht de afgelopen maanden herhaaldelijk naar voren gebracht in het Presidium, de Commissies, de Raad, per mail aan de burgemeester, per mail aan de fractievoorzitters en als openbare mededeling in de Raad. Daar is geen enkele reactie op ontvangen. Dat vinden wij extra zorgelijk. Het is om deze reden dat wij ons gewend hebben tot het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en op 6 maart jl. een gesprek hebben gevoerd met een afvaardiging van het College van Gedeputeerde Staten.

Bij de publicaties vindt u een uitgebreid overzicht van onze met Gedeputeerde Staten gedeelde zorgen over de bestuurscultuur en bestuurskracht.