Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 november 2014

Stand van zaken speerpunten D66 2014 – 2018

Stand van zaken Speerpunten D66 2014 – 2018

In de D66 verkiezingsflyer stonden 18 speerpunten, onze beloftes aan de kiezers. In de coalitieonderhandelingen met VVD en GroenLinks én bij de onderhandelingen over de Begroting 2015 heeft de D66 fractie zich hard gemaakt voor die punten. En met succes.

Gerealiseerde speerpunten:

 1. Wijkgericht werken is in uitvoering genomen.
 2. Bij bouwprojecten wordt gezorgd voor een vroegtijdig overleg met de omwonenden.
 3. De begroting 2015-2018 is in alle jaren sluitend en met het oog op de toekomst is er een reserve infrastructuur (o.a. wegen en bruggen) ingesteld.
 4. Goede ondersteuning van mantelzorgers blijft mogelijk.
 5. Laagdrempelige hulpverlening voor mensen met een beginnende schuldenproblematiek blijft mogelijk.
 6. Voldoende financiële middelen blijven beschikbaar voor groen.
 7. Vormen van tijdelijke bewoning bij leegstand en woningsplitsing zijn mogelijk en geven kansen voor starters op de woningmarkt.
 8. Voldoende financiële middelen blijven beschikbaar voor onderhoud aan stoepen en veilige fietsroutes.

Speerpunten die in 2015 – 2018 worden uitgevoerd:

 1. De middelen die ingezet kunnen worden voor activiteiten rondom alles-in-één-scholen worden zo effectief en doelmatig mogelijk besteed.
 2. Mobiele eigen plek voor jongeren.
 3. Jeugdzorg gericht op het gezin, met één aanspreekpunt.
 4. Dierenopvangcentra krijgen een rechtvaardige vergoeding.
 5. Hondenpoepbakken komen in elke wijk zodat hondenbezitters de eigen verantwoordelijkheid voor het opruimen kunnen nemen.
 6. Invoeren van een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden in de vorm van passend vrijwilligerswerk.
 7. Bedrijven ondersteunen in de zoektocht naar geschikt personeel.

Nog te realiseren speerpunten:

 1. Uitbreiding van de samenwerking tussen Wormerland en Oostzaan met andere landelijke gemeentes in de regio.
 2. Bedrijven de gelegenheid geven om te groeien en zodoende banen te realiseren.
 3. Geen blauwe zones in Oostzaan.