Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 september 2014

Wethouder Olij biedt begroting aan

Een week na Prinsjesdag heeft D66 wethouder financiën Olij de begroting van Oostzaan aangeboden aan de gemeenteraad. Bij ongewijzigd beleid zou de gemeente in 2018 een tekort van één miljoen euro hebben. Dit komt door een opstapeling van een al niet sluitende begroting voor 2015, 2016 en 2018 na de vorige bezuinigingsronde, opgeteld met ongeveer 6 ton aan tegenvallers (voornamelijk vanwege rijks bezuinigingen). Hier tegenover staan ruim anderhalf miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden. De gemeenteraad heeft dus iets te kiezen.

 

Bezuinigingen zullen vooral gezocht moeten worden in: de WMO voorzieningen (omdat het rijk bezuinigt op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp moet de gemeente dat ook goedkoper uitvoeren), beheer van gebouwen en openbare ruimte (zoals de Kunstgreep), het niet uitvoeren van gewenst nieuw beleid op velen onderwerpen, het vanaf 2017 versoberen van de bibliotheekvoorziening, de huisvesting van het ambtelijk apparaat en ambtelijke samenwerking met andere gelijksoortige gemeenten. Naast deze grote kostenposten zijn er uiteraard tientallen kleine bezuiniging, deze kunt u op de website van de gemeente vinden.

 

Omdat er dus meer bezuinigingsmogelijkheden zijn dan tegenvallers heeft de gemeenteraad nog iets te kiezen. De raad zal prioriteiten moeten stellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om komend jaar geld te investeren in het plaatsen en onderhouden van meer hondenpoepbakken (kosten ongeveer 5000 euro per jaar), maar dan is er minder geld om bijvoorbeeld bomen te onderhouden. De keuzes gaan soms om duizenden, soms tienduizenden en in een enkel geval honderdduizenden euro’s. Een grote totaalafweging zal daarom komende maand gemaakt gaan worden door de raad.

 

Op maandag 3 november zal de gemeenteraad de knoop doorhakken in de Oostzaanse Algemene Beschouwingen. Vanaf elf uur in de ochtend tot soms laat in de avond zal worden gesproken over de begroting voor de komende jaren.